ALZ, s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


 

 

 

Adaptívny tempomat [ACC]

Udržuje bezpečný odstup od vozidla idúceho pred vami

Keď adaptívny tempomat zaznamená, že vzdialenosť od vozidla vpredu je kratšia ako preddefinované minimum, automaticky spomalí, aby zachoval bezpečný odstup. Ak vpredu žiadne vozidlo nie je rozpoznané alebo vozidlo vpredu odbočí mimo, adaptívny tempomat zrýchli, kým opäť nedosiahne prednastavenú rýchlosť. Následne túto rýchlosť udržuje – podobne ako bežný tempomat.

 

 

Funkcia Auto Stop & Go

Ak vozidlo vpredu spomalí až do zastavenia, adaptívny tempomat použije brzdy, aby tiež spomalil do úplného zastavenia. Keď sa vozidlo vpredu opäť rozbehne, funkcia Auto Stop & Go zrýchli podľa vozidla idúceho vpredu. Ak vozidlo vpredu stálo na mieste dlhšie ako 3 sekundy, funkciu ACC je nutné opäť aktivovať.

 

 

Multi Around Monitor 360°

Jednoduché parkovanie a manévrovanie

Systém sledovania okolia vozidla uľahčuje parkovanie aj manévrovanie v stiesnenom priestore. Palubné kamery sprostredkujú pohľad na vozidlo a jeho bezprostredné okolie s vyobrazením situácie na displeji infotainmentu. S výhľadom v plnom rozsahu 360 ° je parkovanie hračkou.

 

 

Automatické prepínanie diaľkových svetiel [AHB]

Automatické prepínanie diaľkových svetiel pre vaše pohodlie

Celkom nový COLT zvyšuje bezpečnosť aj tým, že keď rozpozná vozidlá prichádzajúce v protismere alebo zapnuté pouličné osvetlenie, sám prepne z diaľkových svetiel na tlmené. Ak žiadne ďalšie vozidlo nerozpozná alebo je vonkajšie osvetlenie slabé, diaľkové svetlá sa opäť automaticky zapnú. COLT tak uľahčuje riadenie v noci a zvyšuje vaše pohodlie.

Systém sledovania mŕtveho uhla [BSW]

Upozorní vás na nebezpečenstvo v mŕtvom uhle

Detekuje pohybujúce sa objekty (vozidlá, motocykle atď.) v slepom uhle výhľadu vodiča (do vzdialenosti až 5 m za vozidlom a po jeho bokoch). Akonáhle systém ich výskyt rozpozná, vo vonkajšom spätnom zrkadle na príslušnej strane vozidla sa rozbliká LED kontrolka.

Systém upozornení na dodržiavanie bezpečného odstupu [ADAS]

Stráži za vás bezpečný odstup od vozidla pred vami

Keď so svojim COLTom idete rýchlejšie ako 30 km/h, systém upozorňovania na odstup od vozidla vpredu vám dá vedieť vždy, keď pôjdete príliš blízko za vozidlom pred vami. Upozornenie uvidíte graficky na prístrojovej doske - červeno, ak idete príliš blízko a zeleno, ak je všetko v poriadku.

Systém predchádzania a zmierňovania následkov čelného nárazu s detekciou chodcov [FCM]

V prípade nebezpečenstva automaticky zastaví za vás

Systém FCM sleduje vzdialenosť vášho vozidla od prekážky vpredu – iného vozidla, chodcov alebo cyklistov. Ak hrozí nebezpečenstvo zrážky, v prístrojovom štíte sa zobrazí varovanie a ozve sa výstražný zvuk. Ak začnete brzdiť, ale riziko pretrváva, systém zosilní brzdný účinok. Pokiaľ nebrzdíte vôbec, systém automaticky začne brzdiť za vás.

Systém monitorovania a podpory udržiavania jazdného pruhu [LDW]

V prípade potreby vám pomáha udržať vozidlo v jazdnom pruhu

Systém pomocou prednej kamery rozpoznáva pruhy na vozovke. Ak by ste prešli jeden z pruhov na vozovke bez predchádzajúceho použitia smerového ukazovateľa, systém vás upozorní prostredníctvom vibrácií na volante.

Aktívny systém udržiavaní v jazdnom pruhu [LKA]

Aktívne vás udržuje v jazdnom pruhu

Táto funkcia je prepojená so systémom varovania pri opustení jazdného pruhu. Ak je aktívna aj funkcia LKA, systém namiesto obyčajného varovania aktívne zasahuje do riadenia, aby vozidlo zotrvalo v pôvodnom jazdnom pruhu.

Systém sledovania dopravnej situácie za vozidlom pri cúvaní [RCTA]

Upozorní vás na prekážku za vami pri cúvaní

Systém RCTA upozorňuje vodiča na možné nebezpečenstvo (chodcov, cyklistov a iné vozidlá) pohybujúce sa za vozidlom počas cúvania. Pri rozpoznaní rizika sa v oboch vonkajších zrkadlách zobrazí varovná ikona. Ak by ste sa rozbehli vzad, ozve sa výstražný zvuk.

 

 

 

Celkom nový COLT

Vyskúšajte si nový COLT na vlastnú kožu pri testovacej jazde.