ALZ, s.r.o.
Autorizovaný predaj a servis Mitsubishi Motors


SPOLOČNOSŤ MITSUBISHI MOTORS IMPLEMENTUJE NA HOLANDSKOM TRHU PRVÝ PILOTNÝ PROJEKT V2G (VEHICLE TO GRID) S MODELOM MITSUBISHI OUTLANDER PHEV

Tokio / Bratislava, 20. októbra 2017 – Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) oznámila plán realizovať pilotný projekt V2G (Vehicle-to-Grid, tj. komunikácie medzi vozidlom a inteligentnou energetickou sieťou). Prvými sieťovými zdrojmi* sú už dnes palubné batérie elektrického pohonu modelu Mitsubishi Outlander PHEV. Vďaka technológii V2G je možné dosiahnuť lepšie vyváženie odberových špičiek v rámci energetickej siete, kedy elektromobily nielen že čerpajú elektrickú energiu zo siete, ale zároveň túto energiu vracajú naspäť, čo otvára cestu k možným zdrojom príjmu pre majiteľov týchto vozidiel. MMC spája sily so spoločnosťou NewMotion, ktorá je jedným z najväčších európskych poskytovateľov riešení inteligentného dobíjania prostriedkov na elektrický pohon, ďalej s holandským prevádzkovateľom energetickej sústavy TenneT, resp. spoločnosťou Nuvve, ktorá je celosvetovým lídrom v oblasti technológií V2G a implementácie sieťových služieb.

MMC bude v rámci poloprevádzky poskytovať záložnú kapacitu a služby vyrovnávanie záťaže siete** prostredníctvom dobíjacej infraštruktúry NewMotion a vozidiel Mitsubishi Outlander PHEV parkujúcich v domácnostiach alebo na pracoviskách v Amsterdame, s využitím platformy GIVe (Grid Integrated Vehicle) spoločnosti Nuvve. V Holandsku je dnes k dispozícii viac ako 25 tisíc vozidiel Mitsubishi Outlander PHEV.

Výsledkom tzv. Parížskej dohody z roku 2015 je urýchlenie európskych iniciatív zameraných na rozvoj spoločnosti s nižšou uhlíkovou stopou, čo zahŕňa aj dôsledné presadzovanie ekologicky šetrných politík zameraných na obnoviteľné zdroje. Do energetických sietí dnes prúdi energia zo slnečných, veterných a ďalších typov elektrární využívajúcich obnoviteľné zdroje, ale táto výroba, nahrádzajúca napr. uhoľné elektrárne, je často krát nárazová, a preto je zásadná otázka, ako zásobovanie energiami stabilizovať.

Vlády vo Veľkej Británii a Francúzsku navyše plánujú od roku 2040 úplne zakázať predaj vozidiel spaľujúcich fosílne palivá. Keďže toky elektrickej energie súčasne akcelerujú, do popredia vystupuje otázka nového mechanizmu pre lepšie vyváženie záťaže dobíjacej infraštruktúry.

Prostredníctvom uvedeného poloprevádzkového projektu overí MMC technológiu V2G s cieľom vytvoriť novú pridanú hodnotu a obchodné príležitosti spojené s elektromobilmi / palubnými batériami vozidiel.

* Európski prevádzkovatelia prenosovej sústavy majú povinnosť zabezpečiť určitú záložnú kapacitu s cieľom zabrániť nečakaným poruchám zdrojov alebo rozsiahlym výpadkom veľkých častí siete. Záložné kapacity sa nakupujú prostredníctvom trhových mechanizmov. Služby ponúkané na trhu sa líšia v závislosti na stupni naliehavosti a dobe nabíjania / vybíjania.

** Dobíjacie miesta poskytované nadnárodnou energetickou spoločnosťou Enel.

Profily spoločností

 1.  Mitsubishi Motors Corporation
  1. Centrála: 33-8, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokio, 108-8410, Japonsko
  2. Rok založenia 1970
  3. Hlavné obchodné aktivity: Spoločnosť Mitsubishi Motors Corporation (MMC) je nadnárodný automobilový výrobca a priekopník v oblasti elektromobilov a plug-in hybridných automobilov (PHEV). V roku 2009 uviedla prvý sériovo vyrábaný elektromobil i-MiEV využívajúce Li-Ion batérie, po ktorom v roku 2013 nasledovalo SUV na báze plug-in hybridného elektromobilu, model OUTLANDER PHEV. Mitsubishi OUTLANDER PHEV je v kategórii PHEV najpredávanejším modelom v Európe a v Japonsku. Od roku 2009 predala MMC viac ako 160 tisíc elektromobilov a plug-in hybridov. Prostredníctvom technológií V2X chce Mitsubishi Motors Corporation doplniť vozidlá o novú pridanú hodnotu v prospech zákazníkov.
  4. Hlavný predstaviteľ: Carlos Ghosn, predseda predstavenstva,Osamu Masuko, generálny riaditeľ
 1. The New Motion B.V.
  1. Centrála: Amsterdam, Holandsko
  2. Rok založenia: 2009
  3. Hlavné obchodné aktivity: NewMotion je priekopníkom v oblasti dobíjania elektromobilov. Prevádzkuje európsku sieť zahŕňajúca vyše 50 tisíc dobíjacích miest, spojených s viac ako 100 tisíckami dobíjacích kariet užívateľov. Cieľom NewMotion je nielen pomáhať organizáciám a jednotlivcom pri dobíjaní elektromobilov, ale tiež ponúkať komplexné servisné služby. V októbri 2017 prešla NewMotion do vlastníctva spoločnosti Shell. Na základe akvizičnej zmluvy bude NewMotion pokračovať v doterajších obchodných aktivitách ako dcérska spoločnosť v stopercentnom vlastníctve firmy Shell. Obe uvedené spoločnosti budú spolupracovať s cieľom maximálne zužitkovať ponúkané synergie a príležitosti.
  4. Hlavný predstaviteľ: Sytse Zuidema, generálny riaditeľ
 1. TenneT Holding B.V.
  1. Centrála: Arnhem, Holandsko
  2. Rok založenia: 1998 (predchodca: Asociácia výrobcov elektrickej energie, zal. 1949)
  3. Hlavné obchodné aktivity: TenneT je prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Holandsku a Nemecku. Ide o prvého cezhraničného prevádzkovateľa vysokonapäťovej siete v Európe.
  4. Hlavný predstaviteľ: Mel Kroon, generálny riaditeľ
 1. Nuvve Corp.
  1. Centrála: San Diego, Kalifornia
  2. Rok založenia: 2011, na základe technológie vynájdenej profesorom Willettom Kemptonom, otcom V2G.
  3. Hlavné obchodné aktivity: Nuvve poskytuje služby vlastníkom elektromobilov a prevádzkovateľom energetickej siete; pomáha zabezpečiť lepšie vyváženie energetickej siete a znižovať náklady spojené s vlastníctvom elektromobilov. Nuvve realizuje projekty V2G v USA, Dánsku, Francúzsku, Veľkej Británii a Holandsku.
  4. Hlavný predstaviteľ: Gregory Poilasne, Prezident a generálny riaditeľ